KYRKJEVALG 2019

KYRKJEVALG 2019

Kyrkjevalg 2019:

8.-9. september er dato for kirkevalg over hele landet. Medlemmer velges til sokneråd, bispedømeråd og kyrkjemøte. Å tjene i kyrkjelege råd er meningsfylt, sosialt og interessant. Soknerådsmedlemmer bestemmer litt av hvert, både på soknerådsnivå og inne i fellesrådet. Ta kontakt med ditt sokneråd eller kyrkjekontoret snarest dersom du vil stå på valglista.

 

Det er soknerådets nominasjonskomité som fremmer en valgliste på 11 namn, og 5 av desse er varamedlemmer. For å være valgbar må man være medlem i Den norske kyrkje og fylle 18 i løpet av 2019.

 

Det er mulig for andre enn sokneråd å fremme listeforslag til valgstyret. Listeforslag må være registrert digitalt innen kl. 12.00 tirsdag den 30. april. Vær tidlig ute hvis du eller din gruppe har et listeforslag å levere. I tillegg til 11 valgbare namn, må det leveres 10 signaturer fra medlemmer som støtter listaforslaget. Man trenger 100 støttende signaturer for listeforslag til bispedømmevalg.

 

 

 


Del denne artikkel på e-post