Aure kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
feil i Menighetsblad 4 2019

feil i Menighetsblad 4 2019

MERK at det står feil i gudstenestelista - Menighetsblad nr. 4 2019.
Det korrekte er:
16. mars er det gudsteneste i Gullstein kirke kl. 11.00
22. mars er det gudsteneste i Stemshaug kyrkje kl. 11.00
Disse to blei forveksla i menighetsblad. Vi beklager!


Del denne artikkel på e-post