Aure kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Gravferd i korona tider

Gravferd i korona tider

Retningslinjer ved gravferd.

 

Begravelser og bisettelser:

Det kan på grunn av virussituasjonen bli vanskelig å ha en ordinær seremoni i kirke eller kapell. Kirken ved kirkeverge og prest vil sammen med pårørende kunne se på alternative muligheter for gjennomføringen av en seremoni. Situasjonen må til enhver tid vurderes ut fra FHI og lokal helsemyndighet sine anbefalinger.

Begravelser/bisettelser gjennomføres fra  7. mai med begrensninger på 50 personer som kan delta i tillegg til  byrå, prest, kirketjener og organist. Tiltak for smittebegrensning er innført. 

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det viktig å finne alternative muligheter. Dette kan f eks dreie seg om:
- Urnebegravelse etter kremasjon. Gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 mnd
- Gravlegging med få mennesker/ nærmeste familie til stede med tilbud om minneseremoni for alle som ønsker når situasjonen tillater det
- Gravlegging for begrenset antall inviterte
- Avtale med pårørende om hilseregler og fysisk kontakt
Prest og kirkeverge bør ha løpende kontakt med begravelsesbyrå slik at de er kjent med lokal
fleksibilitet med hensyn til seremonier.


Del denne artikkel på e-post