Aure kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Fortløpende Coronainformasjon

Fortløpende Coronainformasjon

Her oppdaterer kyrkja i Aure kommune fortløpende smittevern informasjon.

 

Kirken skal være til stede for folk, både i hverdag og i denne krevende situasjonen. Nye retningslinjer fra Den norske kirke åpner for å holde gudstenester i kyrkjene.

Koronapandemien medfører endringar i aktivitetene i menighetene. Begravelser, dåp og vielser har vi fortsatt i begrenset omfang. Me tenkjer nytt når det gjeldar å møte de som har behov for besøk, samtale eller nattverd. Vi er tilgjengelig for samtaler som kan gjennomføres på telefon eller over nettet.

Dersom hjemmebesøk er etterspurt, må vi som er ansatte i kirken følge samme retningslinjer som helsepersonell. I tillegg til å følge regjeringens og folkehelseinstituttets råd, gjør vi egne vurderinger lokalt og regionalt innenfor prostiet. Alle har et ansvar for å bidra i denne dugnad, i tillegg til den enkelte kommune og Fylkesmannen og Bispedømme.

For tiden er det tillatt med maks 200 deltakere i kyrkjene betinget at man kan halde 1 meters avstand. Dette betyr i praksis ca. 60-85 i Gullstein og Stemshaug kyrkjer, og fleire i Aure kyrkje. Nærkontaktgrupper, d.v.s. folk som bor sammen, kan sitte tettere. Det er derfor det er ikke muleg å sette et fast tall. I tillegg har myndigheitene krav til registrering av deltakere med navn og mobilnummer, av hensyn til smittevern. Informasjonen oppbevares trygt i 10 dager før den makuleres. Kyrkje forholder seg til desse krav. Me takker for forståing og samarbeid med samfunnsdugnad mot smittefare.

Smittevernveilederenklikk her.

 

Ang. kirkelige handlinger:

Hold deg oppdatert på nettsider og/eller sosiale mediekanaler. For menighetens aktiviteter se www.aurekyrkje.no -"forside" og facebook siden, Aure kyrkjekontor.

Hvis du har avtalt dåp, vigsel eller gravferd blir du kontaktet direkte for å avtale veien videre.

Generelt råd

Dåp:

Kirken ønsker å strekke seg langt for å gjennomføre kirkelige handlinger, som for eksempel dåp. De som har meldt barnet sitt til dåp, kontaktes for å diskutere mulige løsninger for separat dåpsseremoni eller utsettelse. Vi ønsker en god dialog med dåpsforeldre. Hva er deres behov? Hvordan kan vi opptre slik at alle er trygge? Vi gjør vår beste for å sikre en best mulig løsning.

Konfirmasjon:

Vårens konfirmasjonsgudstenester utsettes i til høsten.  I juni kjæm det meir informasjon knytt til trygt gjennomføring av konfirmasjonsgudstenester. Foreldre vil bli kontaktet i god tid når nye datoer bestemmes slik at vi finner datoer som passer.

Begravelser og bisettelser:

Det kan på grunn av virussituasjonen bli vanskelig å ha en ordinær seremoni i kirke eller kapell. Kirken ved kirkeverge og prest vil sammen med pårørende kunne se på alternative muligheter for gjennomføringen av en seremoni. Situasjonen må til enhver tid vurderes ut fra FHI og lokal helsemyndighet sine anbefalinger.

Begravelser/bisettelser gjennomføres fra  7. mai med begrensninger på 50 personer som kan delta i tillegg til  byrå, prest, kirketjener og organist. Tiltak for smittebegrensning er innført. 

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det viktig å finne alternative muligheter. Dette kan f eks dreie seg om:
- Urnebegravelse etter kremasjon. Gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 mnd
- Gravlegging med få mennesker/ nærmeste familie til stede med tilbud om minneseremoni for alle som ønsker når situasjonen tillater det
- Gravlegging for begrenset antall inviterte
- Avtale med pårørende om hilseregler og fysisk kontakt
Prest og kirkeverge bør ha løpende kontakt med begravelsesbyrå slik at de er kjent med lokal
fleksibilitet med hensyn til seremonier.

Soknebud:

Soknebud skal prioriteres, men ved mistanke om smittefare skal kommunelege konsulteres for vurdering av gjennomføring.

Kirkelig betjening av koronasmittede og syke:

Kirkelig betjening av koronasmittede og syke omfattes av smittvernlovens regelverk. Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø for den enkelte arbeidstaker. Det vil om kort tid bli sendt ut nærmere redegjørelse fra KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) om muligheter og begrensninger knyttet til kirkens oppfølgende arbeid overfor smittede og syke.


Del denne artikkel på e-post