Menighetsblad 1/2021


 

Me beklager, det kom ein feil i gudstenestelista. Det blir IKKJE 50 års konfirmantfeiring 23.1.21.

Ta kontakt hvis du vil motta bladet i posten: judy@aurekyrkje.no.

 

Les menighetsbladet digitalt her.   /Portals/0/Aure1_21_nett_.pdf

Tilbake