Møteplan 2021 - Aure sokn, Stemshaug sokn og Tustna menighet

Aure sokneråd:
2021: 
2.3.21, 29.4.21, 7.9.21, 26.10.2,
2022: 

Stemshaug sokneråd:
2021: 9.3.21, 18.5.21, 17.8.21, 11.11.21
2022: 17.2.22, 19.5.22, 18.8.22, 24.11.22

Tustna menighetsråd:
2021: 04.3.21, 27.5.21, 9.9.21, 25.11.21
2022: