Aure kyrkjelege fellesråd > Voksne
Aktiviteter for voksne

DIAKONI

Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Det er evangeliet i handling, og kjem til...   Les meir...