Kyrkjekontoret er opent


KYRKJEKONTORET ER NO OPENT. 
 

ÅPNINGSTIDER  KYRKJEKONTORET:   TLF: 957 01 908
71 64 62 51 er ut av drift pr. 23.2.21.

Tysdag 09.00-13.00

Torsdag 0900 13.00

Fredag 09.00-13.00


Kan også kontakte oss på e-post (post@aurekyrkje.no) eller facebook (Aure kyrkekontor).
 

 Direktenummer:  

Kyrkjeverja:   Judith Bjørk : 47 97 47 84

Sekretær(sokneråd/diskon)i:       Judy Rangnes:  47 97 50 85

Kontorsekretær Dordi Oldervik tlf: 47 97 54 72

Konf.lærer/Trusopplærer:  Stig Ottar Jensen: 41 47 75 33

Sokneprest:     Per Eilert Orten   90 89 43 98/ 47 97 58 89   

Organist:     Alexey Kurbanov: 92 43 01 13

Kyrkjetenar:     Kjell Fagerlie:  93 21 98 35

Kyrkjetenar:     Roger Steen:  46 86 22 40

Tilbake