Møteplan 2022


Møteplan 2022

 

 

Møteplan 2022

Fellesrådet:
2022: 15.2.22 kl. 16.00

Aure sokneråd:
2022: 01.03..22, 3.5.22, 13.9.22, 6.12.22 – (vedtatt 23.11.21)

Stemshaug sokneråd:
2022: 17.2.22, 19.5.22, 18.8.22, 24.11.22 – (vedtatt 11.11.21)

Tustna menighetsråd:
2022: 08.03.22, 26.4.22, 20.9.21, 29.11.22 - (vedtatt 25.11.2021)

Diakoniutval:
2022: 

Tilbake