Stell av graver


 Aure kyrkjelege fellesråd tilbyr stell av graver på alle gravplassane i kommunen.

Dette er eit nytt tilbod for de som har graver på Aure kyrkjegard, Folde gravlund Gullstein kirkegård og Stemshaug kyrkjegard.

Tilsette ved Aure kyrkjelege fellesråd vil plante, vatne, luke, og legge på krans og lys til allehelgensdag og jul utifrå avtale 

Vedlagt ligger avtale med prisar:

STELLAVTALE

Ta kontakt med Aure kyrkjekontor tlf: 716 46251  eller på e-post: post@aurekyrkje.no  om du ønskjer hjelp til å stelle gravene. 

 

Tilbake