Avgiftssatsar 2020


Avgiftssatsar 2020

AVGIFTSSATSAR/GEBYR FOR AURE KYRKJELEGE FELLESRÅD

2020

Auke på dei fleste avgiftene

       3,10 %

Gravlegging av utanbygdsbuande :

5 825,00

I tillegg kjem festeavgift frå gravferdsstidspunkt, pr 10 år

1 216,00

Festeavgift 10 år vedteke av kommunestyret

1 216,00

Bisetting av utanbygdsbuande           

3 075,00

Urnenedsetting av utanbygdsbuande

1 450,00

Utleie Aure kyrkjetillegg, + 7,5% av brutto billettinntekt

 

 ved konserter og kommersiell bruk

3 300,00

Utleie av Stemshaug kyrkje og Gullstein kirke, +5% av

 

brutto billettinntekt ved konserter og kommersiell

2 400,00

Fjerning av gravstein m/fundament (vanlig)

0,00

Fjerning av gravstein m/fundament (stor)

0,00

Sikring av gravstein

608,00

Oppretting av gravstein liten

608,00

Oppretting av gravstein stor

699,00

Ordinær stelleavtale sokkelbredde1 m.

1 216,00

Ordinær stelleavtale sokkelbredde over 1 m.

1 520,00

Ekstra vårplanting

406,00

Vatningsavtale

507,00

Nedsetting av løkar på haust

152,00

Mosekrans pr. stk.

254,00

Gravlys m/batteri pr. stk. (teke ut i 2020)

0,00

 

Fellesrådet rår alle som brukar å setje gravlys på graver, om å bruke fastmonterte lykter. Dette hindrar forsøpling, og vidare at gardbrukarar får det inn i fôret til husdyra sine.

Kyrkjeverja

Tilbake