Andakt


Vi skal møtes

Vi skal møtes
når dette er over,
ved et bord i en
smekkfull kafé,
i midtgangens vrimmel
mot Guds alter
og det som skal skje.
Vi skal feire
og synge
og le.

Vi skal gi til hverandre
et løfte,
at vi møtes
når veien er gått.
Når det mørke og vonde
er bak oss,
når den prøven vi fikk,
er bestått,
skal vi dele det svar
vi har fått.

Men alt nå
vet vi svaret,
vi vet det.
Det å elske hverandre
er alt,
bærer byrder
når en har for mye,
holde oppe
når noen har falt.
Til å elske,
til det
er vi kalt.

            Hans-Olav Mørk, 14.03.2020

 

Tilbake