Avskjedsgudsteneste for Per Eilert Orten


Per Eilert Orten er blitt pensjonist etter 37 års tjeneste som sokneprest i Aure. 
Velkommen til markering 29. mai kl.15.00 i Aure kyrkje. I tillegg til Aure songlag og Aure Misjonskor vil Renate Sagvik (trompet) og Nele Strobel (saksofon) spille til pre-/ postludium samt til salmene.

Vi fortsetter i  Bergtun i Foldfjorden kl. 16.30 (opent arrangement) 

Tilbake