lokale vedtekter for gravplassane i Aure


LOLALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I AURE KOMMUNE TRER I KRAFT 01.09.2022

Aure kyrkjelege fellesråd har i sak 37/2021 vedteke nye lokale vedtekter for gravplassane i Aure.

De låg ute til høyring fram til 28.02.2022.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  godkjente de lokale forskriftene for gravplassane i Aure kommune 04.08.2022 

Her ligger de lokale vedtektene: Lokale vedtekter

Tilbake