Allehelgen – en minnedag


Allehelgen – en minnedag 🕯

Allehelgensdag markeres første helg i november, og er en viktig dag for å minnes de døde. Mange kirker holder åpent denne dagen for å takke for livet som har vært, for samtale, lystenning og for å samles i sorgen og savnet.
Lystenning på graven kan gi trøst, håp og ro for etterlatte.

I Den norske kirke markeres allehelgen over hele landet. I ulike minnemarkeringer samles mennesker i takk til Gud for livet som har vært og i fellesskap i sorgen og i savnet.

I Den norske kirke markeres allehelgen 5. og 6. november 2022.
6. november er allehelgensdag i 2022.

Noen markerer dagen med minnegudstjeneste, andre holder kirkerommet åpent, legger til rette for samtale og for lystenning – det finnes mange ulike måter å markere dagen på. Se hva som skjer i kirken nær deg på skjerikirken.no.

Slik markeres allehelgen
Den helgen allehelgen faller på holder mange kirker åpent for å være et sted for å sørge, savne, håpe, le, fortvile, være sinte og alt som hører med når vi minnes våre kjære som har gått bort.

I mange kirker holdes det en minnegudstjeneste på allehelgensdag. Navnene på menighetens døde det siste året leses opp. Vi takker Gud for livet og fellesskapet og vi ber om hjelp i sorgen og savnet etter våre kjære.

Her i Aure holdes det Minnegudstjenester i alle 3 kirkene.
Gullstein kl. 11.00
Stemshaug kl. 16.00
Aure kl. 19.00

De som har mistet noen det siste året skal ha fått invitasjon, men dette er gudstjenester der alle kan komme å minnes noen de har mistet.

🕯🕯🕯

Foto: Jarle Hagen/Den Norske Kirke

Tilbake