Vurderer sammenslåing av sokneråd


Vurderer sammenslåing av sokneråd!

Vurderer sammenslåing av sokneråd.

Stemshaug sokneråd har utfordring med å rekruttere nye soknerådsmedlemmer til valget høsten 2023. Det vurderes derfor en sammenslåing av Stemshaug og Aure sokneråd. Frist for å søke om dette er 31. januar. En slik søknad må godkjennes i soknemøte.

* Søndag 22.januar blir det soknemøte i Stemshaug kyrkje, rett etter gudstjenesten.

* I Aure blir det soknemøte mandag 30.januar kl 19:00 i Aure gamle prestegård. AVLYST

Saksliste til soknemøtene:

- Felles sokneråd for Aure og Stemshaug

- Antall medlemmer i et eventuelt felles sokneråd

Vi oppfordrer folk til å møte opp og si sin mening!

Tilbake