Trosopplæring i Aure, Stemshaug og Tustna


TROSOPPLÆRING I AURE, STEMSHAUG OG TUSTNA

Kirka har som oppgave å drive med trosopplæring for barn fra 0-18 år.
Under ligger plana for trosopplæringen i Aure, Stemshaug og Tustna 

Alle medlemmer i kirka får invitasjon til disse tiltakene, men alle andre er selvsagt også velkomne!
Ta kontakt med Elisabeth Finset, elisabeth@aurekyrkje.no mob: 47975085 for ev spørsmål.

Aktivitet

Sted

Alder

Tid

 

Babysang

Aure misjonshus

0-1 år

 

 

Sangsprell

Aure misjonshus

1-3 år 

 

 

Ørneklubben Aure misjonshus

 4 år - 4.trinn

   
Tweens Aure misjonshus 5.- 7. trinn

 

 

Fokus

Aure misjonshus 

8. trinn-1.vgs

Fredagskvelder

 

HalloVenn

Aure Arena + Tustna

0 - 9. trinn

31.10

 

Påskevandring

Sør-Tustna bedehus, 

Aure kyrkje

3. trinn like før påske  
Tårnagent Stemshaug kyrkje 3. trinn

våren, lørd og sønd

 

Utdeling av 2, 4, 6 -årsbok og bibel

Aure kyrkje, Stemshaug kyrkje og Gullstein kirke

2,4,6 åringer og 5. klassinger

 

6-årsbok og bibel på våren.

2 og 4-årsbok på høsten.
 

 

LysVåken

Aure kyrkje, Raudstua, 

6. trinn

1. sønd i advent. Aure kyrkje

 

Julevandring

Sør-Tustna bedehus,

Aure kyrkje

2. trinn

des

 

 


 

Tilbake