Trusopplæring i Aure, Stemshaug og Tustna


 

TRUSOPPLÆRING I AURE, STEMSHAUG OG TUSTNA

 

 

Kyrkja har som oppgåve å drive med trusopplæring for barn fra 0-18 år.

Vi har ei plan med ulike tiltak. Ikkje alle er satt til verks enda. Mange tiltak er avlyst siste året på grunnav corona.

Tiltak/tilbod for hausten 2021 er det også usikkert på grunn av vakanse i stillinga som trusopplærer.

Vi vil likevell prøve å få gjennomført enkelte tiltak/tilbod. Følg med på denne siden.

Alle medlemmar i kyrkja får skriftleg invitasjon til desse tiltaka, men alle andre er sjølvsagt også velkomne!

 

Alder

Tiltak

Tid

0

Dåpssamtale

 

0-1

Babysang

Vår/haust

1-3

Småbarnssang/sangsprell

Vår 2021

Alle

HalloVenn-party

31. oktober

4

Utdeling av 4-årsbok

November

5

Kyrkjekino

November

7-9

Bu heime-leir

August

8

Tårnagenthelg

April/mai, 

11

Utdeling av bibel

Mars

11

Bibelsertifikatet

Mars

11

LysVåken

Desember

 

12

Konfirmasjon med undervisning i form av kveldssamlingar, temadagar, leir og gudstenester.

September til mai

 

I tillegg til dette kan vi anbefale følgjande klubbar for barn frå ca 4-5 år og oppover:

  •  Ørneklubben barnegospel i Aure Misjonshus

Tilbake