Denne siden brukes kun til oppsett av påmeldinger.

Vises kun for forfattere og administratorer.

KONFIRMANT 2022


For alle som vurderer å bli konfirmant i Aure kommune.

 

Til høsten starter vi opp med konfirmantundervisning for et nytt kull som skal konfirmeres i 2022. Vi gleder oss stort til dette.

Dette året vil konfirmantundervisninga foregå på helg i Raudstua

Her er datoer for første halvår:

04.09  kl 11.00.-15.00 

11.09. kl.11.00-15.00   Informasjonsmøte for foreldre/foresette  kl. 14.30 (Lokasjon kommer senere)

17.10  kl. 11.00-15.00

31.10  kl. 11.00-15.00  (starter med gudstjeneste i Aure kyrkje)

14.11  kl. 11.00-15.00

21.11  kl. 11.00-15.00 (starter med gudstjeneste i Aure kuyrkje)

04.12  kl. 11.00-15.00

12.12  kl. 13.00 -  frem til lysmesse i Aure kyrkje kl. 16.00

(Reservedatoer om det blir endringer:  24.10, 6.11,7.11, 28.11, 18.12)

 

Det vil bli sendt ut et info. skriv  til alle medlemmer som er født i 2007. 

Meld deg på digitalt eller ta kontakt med Aure kirkekontor på dordi@aurekyrkje.no. Ta også kontakt ved eventuelle spørsmål knyttet til konfirmanttiden. 

Det vil bli mulig å melde seg på etter 15.07.21

 

I konfirmanttida vil du oppleve:

- Gode fellesskap

- Undervisning og samtaler om kristen tru og det å vere ung

- Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid

- Å bli kjent med kyrkjerommet

- Å vere med på gudstenester

- Turar eller konfirmantleir

 

Nokre av tema som er med i konfirmanttida:

- Vennskap og relasjoner

- Gud, Jesus og Den heilage ande

- Solidaritet og nestekjærleik

- Sorg og glede, godt og vondt

- Kjærleik, seksualitet og samliv

- Bibel og bønn

- Gudsteneste og nattverd

- Sjølvbilete og menneskesyn

- Miljø og rettferd

Du kan også lese om konfirmanttiden på hjemmesiden til DNK:  https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/

Konfirmasjonsdatoer 2022:

8. mai 2022 - Gullstein kirke
15. mai 2022 - Aure kyrkje
22. mai 2022 - Stemshaug kyrkje

Med forbehold om evt naudsynte endringar i coronatid. 

 

 

 

Tilbake