KONFIRMANT 2022


Konfirmant i Aure kommune - 2021-2022

 

Kirken i Aure har startet opp med konfirmantundervisning for et nytt kull som skal konfirmeres i 2022. 

Dette året foregår konfirmantundervisninga på helg i Raudstua, og på Tustna.

Her er gjenstående datoer for første halvår:

04.12  kl. 11.00-14.30 med utdeling av kapper rett etterpå.

12.12  kl. 13.00 -  frem til lysmesse i Aure kyrkje kl. 16.00

(Reservedatoer om det blir endringer:  18.12)

Ta kontakt med Aure kirkekontor på dordi@aurekyrkje.no hvis du har spørsmål. Ta også kontakt ved eventuelle spørsmål knyttet til konfirmanttiden. 

I konfirmanttida opplever du:

- Gode fellesskap

- Undervisning og samtaler om kristen tru og det å vere ung

- Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid

- Å bli kjent med kyrkjerommet

- Å vere med på gudstenester

- Turar eller konfirmantleir

 

Nokre av tema som er med i konfirmanttida:

- Vennskap og relasjoner

- Gud, Jesus og Den heilage ande

- Solidaritet og nestekjærleik

- Sorg og glede, godt og vondt

- Kjærleik, seksualitet og samliv

- Bibel og bønn

- Gudsteneste og nattverd

- Sjølvbilete og menneskesyn

- Miljø og rettferd

Du kan også lese om konfirmanttiden på hjemmesiden til DNK:  https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/

Konfirmasjonsdatoer 2022:

8. mai 2022 - Gullstein kirke
15. mai 2022 - Aure kyrkje
22. mai 2022 - Stemshaug kyrkje

Med forbehold om evt naudsynte endringar i coronatid. 

Konfirmantpåmelding

 

 

Tilbake