Konfirmant 2025


Konfirmant i Aure kommune - 2024/25

Kirken i Aure har startet opp med planlegging av konfirmantundervisning for et nytt kull som skal konfirmeres i 2025. 

Mer informasjon vil komme

I konfirmanttida opplever du:

- Gode fellesskap

- Undervisning og samtaler om kristen tru og det å vere ung

- Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid

- Å bli kjent med kyrkjerommet

- Å vere med på gudstenester

- Turar eller konfirmantleir

 

Nokre av tema som er med i konfirmanttida:

- Vennskap og relasjoner

- Gud, Jesus og Den heilage ande

- Solidaritet og nestekjærleik

- Sorg og glede, godt og vondt

- Kjærleik, seksualitet og samliv

- Bibel og bønn

- Gudsteneste og nattverd

- Sjølvbilete og menneskesyn

- Miljø og rettferd

Du kan også lese om konfirmanttiden på hjemmesiden til DNK:  https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/

Konfirmasjonsdatoer 2025:

3. mai 2025 kl 11:00 - Stemshaug kyrkje
10. mai 2025 kl 11:00 - Gullstein kirke
24. mai 2025 kl 11:00 - Aure kyrkje

 

Konfirmantpåmelding

 

 

Tilbake