Korreksjoner - Menighetsblad 1-2024


Merk følgende korreksjoner til Menighetsbladet 1-2024

s. 2 "Påsken i ord og toner" starter kl 18.00 (ikke kl 19.00), mandag 1. april i Stemshaug kyrkje.

s. 15 Gudstjenestene 28.3.24 er omtalt feil som "Palmesøndag". Det skal stå "Skjærtorsdag" på begge.

s. 15 "Høgmessen" 1.4.24 er ikke en høgmesse, men arrangementet "Påsken i ord og toner".

Tilbake