Varsling om kritikkverdige forhold


Vil du varsle om kritkkverdige forhold? Hva er kritikkverdige forhold? 
Det som strider mot lover og regler, etiske retningslinjer eller allmenne normer.

 

Når du opplever noe som ikke er lov eller er slik det skal være, kan det være et kritikkverdig forhold.

arbeidsmiljøloven (§2A-1) står det at kritikkverdige forhold er det som strider mot lover og regler, mot egne etiske retningslinjer eller allmenne normer i samfunnet.

Det kan for eksempel være straffbare forhold, mobbing, trakassering, uansvarlig saksbehandling, misbruk av makt, korrupsjon, fare for liv og helse – eller annen uetisk oppførsel.

Er du i tvil om noe er kritikkverdig, bør du varsle.

 

Hvordan varsle?
Søk opp www.kirken.no på internett. Se nederst på siden og på høyre side. Der finner du «Vil du varsle?» som valg. Trykk der og følg instruks.

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold, slik at dette kan gjøres noe med. Du kan si fra både skriftlig og muntlig. Når du har sendt inn varsel vil du få et svar i løpet av åtte dager.

Den norske kirke skal være et godt sted å være for alle. Kirken skal være en trygg og åpen arbeidsplass. Både ansatte og frivillige i kirken har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Målet med å varsle er å si fra. Da kan de ansvarlige gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen. 

Synes du det er vanskelig å si ifra på egenhånd? Spør gjerne om hjelp til å varsle fra noen du stoler på. Er du ansatt kan du også snakke med tillitsvalgt eller verneombud.

 

Tilbake