Stemshaug kyrkje


Stemshaug kyrkje ligg på Stemshaug i Aure kommune. Kyrkja er frå 1908, er bygd i tre, har langplan og 300 sitteplassar. Teikningane til kyrkja var opphavlege laga til Sæle kyrkje i Balestrand i Sogn av arkitekt Hans Jakob Sparre. Invetaret er frå byggeåret eller seinare.

På ein haug ved kyrkja står det ein bauta over to falne sambygdingar, Lars Lesund og Hermann Aarvåg. Begge døyde i kampar mot den tyske okkupasjonsmakta i april 1940, under den andre verdenskrig.

Tilbake