Konfirmantar


Konfirmasjon i Aure, Tustna og Stemshaug sokn

I Aure er alle som går i åttande trinn på ungdomsskulen invitert til å bli med på den kyrkjelege konfirmantundervisninga. 
 
Konfirmantundervisninga startar i haust og varer vanlegvis til ut mai månad.
I tillegg til dei vanlege timane, reiser vi ei helg på konfirmantleir hvis det er muleg i lys av smittevernreglar. Dessutan brukar vi å ha eit par aktivitetsdagar der vi gjerne besøker/samarbeider med andre konfirmantar. Til dømes Aure/Stemshaug, Konfirmantane skal òg vere med på åtte gudstenester i løpet av året. Det er fire før jul og fire etter jul. Hvis du har spørsmål kan du skrive en epost til post@aurekyrkje.no eller ring 71 64 62 51 tysdag eller fredag mellom 9 og 13.

Her kan du melde deg på:

 

 

Tilbake