Kirkerådets smittevernveileder


  • DET ER IKKJE KRAV TIL EKSTRAORDNIERT SMITTEVERN I KYRKJA PR. DAGS DATO
  • VISER TIL OPPDATERT SMITTEVERNVEILEDER PR. 12.02.2022
 

 

Oppdatert versjon av smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger vil alltid finnes

Kirken.no/korona Der finner du også en endringslogg for denne veilederen.

Ingrid Vad Nilsen

Direktør i Kirkerådet

 
 
Tilbake