Kirkerådets smittevernveileder


Kirkerådets smittevernveileder

 

Oppdatert smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger - Nyhetsbrev 08.05.20

8.5.2020 17:31:37 | Den norske kirke

Til: Biskoper, proster, prester, stiftsdirektører, kirkeverger, Kirkerådets ledergruppe,

Kopi til informasjon: Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Akademikerne, Parat, KA

Tirsdag 5. mai ble smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger gjort kjent. Allerede da, ble det varslet at veilederen ville oppdateres i tråd med nye regler og behov.

Regjeringen offentliggjorde i går 7. mai sin plan for gjenåpningen av Norge, og i forbindelse med dette justeringer i covid-19-forskriften som blant annet regulerer smitteverntiltak.

Endring i antallsbegrensningen

I denne oppdaterte versjonen av smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger, er det gjort en endring:

Det er klargjort (Covid-19-forskriften §13) at det kan være 50 deltakere på en gudstjeneste i tillegg til ansatte/medvirkende. Medvirkende i denne sammenhengen må forstås som personer som skal bidra til at smittevernreglene kan følges før, under og etter gudstjenesten.

I tråd med dette, presiserer vi nå i veilederen at medvirkende kommer i tillegg til antallsbegrensningen på maks 50 til stede. Dette er tatt inn i punk 1 a) og 4.1 c).

Her finner du oppdatert versjon.

Nytt råd om oversikt over deltakere

Mange har kontaktet Kirkerådet og KA med spørsmål om det stilles krav til navneregistrering av fremmøtte. 

Covid-19-forskriftens §13 sier om dette: «Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.»

Kravet til arrangør er å ha oversikt over hvem som er til stede på gudstjenesten/den kirkelige handlingen. Dette kan sikres på flere måter.

Dersom det vurderes nødvendig å ha navnelister, bør det gjøres kjent i forkant og det må opplyses at myndighetene har stilt som betingelse for å samles at det kan gjøres greie for hvem som har deltatt. I praksis kan dette løses ved at deltakere skriver seg på en liste ved inngangen før gudstjenesten begynner.

Fremtidige oppdateringer

Oppdatert versjon av smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger vil alltid finnes på kirken.no/korona. Der finner du også en endringslogg for denne veilederen og ofte stilte spørsmål og svar.

Med ønske om en riktig god helg, og lykke til med forberedelsene til gudstjenester og andre kirkelige handlinger fremover.

Ingrid Vad Nilsen

Direktør i Kirkerådet

 
 

Tilbake