Kirkerådets smittevernveileder


Kirkerådets smittevernveileder

oppdatert pr. 18.01.2021

 
 

Oppdatert versjon av smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger vil alltid finnes på kirken.no/korona. Der finner du også en endringslogg for denne veilederen og ofte stilte spørsmål og svar.

Ingrid Vad Nilsen

Direktør i Kirkerådet

 
 

Tilbake