Menighetsbladet


Aure kyrkjelege fellesråd gir ut Menighetsblad. 

Alle i Aure kommune skal få menighetsbladet i postkassen.
Bor du utenfor kommunen og ønsker å motta Menighetsbladet så send en mail til post@aurekyrkje.no for å abonnere. 

 

Tilbake